Viñas Argentina Viñas Argentina

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu vinasargentina.cz (dále jen prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost  Small Stephan s.r.o., Malá Štěpánská 542/14, 120 00, Praha 2, IČ 04096134, DIČ CZ04096134. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno resp. jméno společnosti, adresa, telefon a e-mail).
Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 12:00 do 17:00. Pokud vaše objednávka k nám dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo SOBOTU a NEDĚLI. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

III. Cena

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány s DPH a bez DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného dle podmínek stanovených v platném změní zákona o DPH.
K ceně přičítáme částku za dopravu a balné prostřednictvím České pošty (dle ceníku České pošty) a dle ceníku přepravní služby (Zásilovna, Uloženka).
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

IV. Možnosti platby

Platba převodem na účet 635102 /0800 vedený u  České spořitelny
V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na zálohovém listu,který je posílán po ukončení a potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. Do kolonky variabilní symbol je nutné vyplnit číslo zálohového listu, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet společnosti T. A. R. - in,  s.r.o.  je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je dodán spolu se zbožím.

V. Způsoby doručení

1. Prostřednictvím zásilkových společností (Zásilkovna, Uloženka).  Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky.
2. Osobní odběr - v určených hodinách (Po – Pá od 15:00 – 18:00h) Restaurace V Čase - Na Pankráci 353/7, 140 00, Praha 4

VI. Dodací lhůta, čas a místo doručení

Obvyklá dodací lhůta je 5 dnů prostřednictvím přepravní společnosti (Zásilkovna, Uloženka) a 7 dní prostřednictvím České pošty od objednávky resp. připsání platby na účet společnosti. Osobní odběr je možný po připsání platby na účet a následném vyzvání k vyzvednutí objednávky (Restaurace V Čase - Na Pankráci 353/7, 140 00, Praha 4, PO - PÁ 15:00 - 18:00). Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby zásilkových společností.

V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 7 dnů, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky, eventuálně nahrazení zboží obdobným zbožím, které je aktuálně k dispozici.

Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

VII. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na číslech +420 604 226 211 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:
1. Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.
2. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).
3. Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit.
4. Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech
1. když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
2. když není schopen doručit zboží v daném termínu,
3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nebo nedodává,
4. když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

IX. Bezpečnost a ochrana osobních dat

Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti T.A.R.-in,s.r.o. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má právo požádat o výmaz z této databáze.
Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR (Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).

X. Záruka a reklamace

Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Společnost Small Stephan s.r.o.  se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.
V případě reklamace kontaktujte společnost Small Stephan s.r.o., viz kontakty.

Reklamační řád

1. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
2. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost korkové nebo umělé zátky, zakalení atd.) kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem tarininfo@seznam.cz (kdykoliv) nebo telefonicky na tel. číslech +420 604 226 211 od 12:00 do 17:00h. Do předmětu e-mailu vpiště reklamace.
3. Do 2 - 3 pracovních dnů vás budeme kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace, zašlete reklamovaný produkt na níže uvedenou adresu:

Small Stephan s.r.o, 

Malá Štěpánská 542/14

Praha 2

120 00


5. Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.
6. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

XI. Bonusy, slevy

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy - viz aktuální nabídka na webových stránkách.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Ilustrační fotografie vín - vážení zákazníci i když se snažíme, všechny fotografie pravidelně aktualizovat - může se stát, že uvedená fotografie vína nebude 100% odpovídat vámi vybranému vínu.